آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)

دانلود جشنواره تدریس برتر ریاضی (پایه پنجم)

مشخصات نام درس ریاضی ص 9192939495 عنوان درس احجام تعداد دانش آموزان 14 نفر تهیه کننده اعظم قربانی پارام، گروه 12
دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

جشنواره تدریس برتر ریاضی (پایه پنجم)

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

جشنواره تدریس برتر ریاضی (پایه پنجم)

مشخصات:
نام درس: ریاضی ص 91-92-93-94-95
عنوان درس: احجام
تعداد دانش آموزان: 14 نفر
تهیه کننده: اعظم قربانی پارام، گروه 12
روز: تاریخ: /11/84
مدت تدریس: 45 دقیقه اجرا: 25 دقیقه
مقطع: ابتدایی سال تحصیلی 85-84
هدف کلی: دانش آموزان با خصوصیات و ویژگیهای کلی حجم، آشنا شوند.
هدفهای جزئی: «دانستنی ها – مهارتها – نگرش ها»
الف) دانستنی ها – حیطه شناختی
1- دانش آموزان با مفهوم حجم و با شکلها – اندازه ها – و فضاها آشنا شود.
2- دانش آموزان با علم و آگاهی و شناختن علم هندسه و شناخت روابط بین عناصر متفاوتی مثل (زاویه ها – ضلع ها – سطح – حجم) آشنا شود.
3- دانش آموزان با نام و اشکال هندسه ی مسطحه و صاف که دارای دو بعد (طول و عرض می باشد مثل د ایره – مثلث – مربع و … آشنا شود.
هدفهای جزئی
4- دانش آموزان همچنین با احجام که دارای 3 بعد که شامل (طول و عرض و ارتفاع) می باشد آشنا بشوند.
5- با وسایلی که می توان این اشکال هندسی را شناخت آشنا می شود و کاربرد آنها را در درس و زندگی روزمره می شناسد.
ب) مهارتها
1- دانش آموزان بتوانند شکل احجام را بکشند (حرکتی)
2- دانش آموزان با مفهوم این که این شکلها بر یک صفحه قرار ندارند و دارای گنجایش و حجم نیز می باشند مانند مخروطها – هرمها – استوانه ها
3- دانش آموزان به مفهوم این که به شکلهایی که دارای سقف و ته می باشند و می توانند در فضای داخل خود اشیاء دیگر را که کوچکتر باشند را جا می دهند آشنا می شوند.
4- دانش آموزان به مفهوم این که در احجام به سطحی «قاعده» گفته می شود که در کف یا بالای شکل قرار دارند آشنا می شوند.
5- دانش آموزان بتوانند با مقوا یا کاغذ A4 شکل حجم (مکعب مربع و مستطیل و چند وجهیها) را بسازند. (توان ساخت.)
نگرش ها
1- دانش آموزان به شناختن اشکال هندسی ابراز علاقه می کنند.
2- دانش آموزان به یادگیری شکلها و رسم آنها و ساختن احجام و همچنین تهیه وسایل در گروه ابراز علاقه می کنند.
3- دانش آموزان با علاقه به جمع آوری اطلاعات برای شناختن بقیه ی شکلهای چند بعدی هندسی که در کتاب نیست کوشش می کند.
4- دانش آموزان برای ساختن احجام و کشیدن آنها با کاغذ یا مقوا یا چوب ابراز علاقه می کنند.
هدفهای رفتاری
الف- با ذکر حیطه های شناختی
ب- حیطه های عاطفی
حیطه های حرکتی
1- بتواند شکل آنها را بکشد و نام آنها را بگوید. (شناختی – دانشی)
2- برای رسم شکلها و یا ساختن آنها با کاغذ A4 یا مقوا و … در گروه شرکت کند و برای ساختن و شناختن حجم شکلها و تهیه وسایل آنها شرکت نماید. (شناختی – دانشی – عاطفی)
3- مفهوم هندسه فضایی یا سه بعدی که دارای 3 بعد – ارتفاع – طول و عرض هستند را بیان کنند. (درک مفهوم)
4- درک مفهوم این شکلها که بر یک صفحه قرار ندارند و دارای گنجایش و حجم نیز می باشند. «مخروطها – هرم ها – کره – استوانه و مکعب ها» را بشناسند و شکل آنها را بکشد یا بسازد.
5- مفهوم این که در احجام قاعده به سطحی گفته می شود که در کف یا بالای شکل قرار دارد را بیان کند.
6- با کمک گروه درک مفهوم این که حجم مکعبی که طول تمام ضلع هایش 1 سانتی متر است بوسیله یک مکعب چوبی یا مقوایی یا کاغذی بیان کنند که آن را بعنوان یک «واحد» اندازه گیری مکعبی معین می نماییم که در زندگی روزمره معمولی بعنوان «حجم» شناخته می شود را بیان نمایند.
7- با کمک افراد گروه بتوانند بیان کنند که ظرفیت و اندازه گیری عملی و علمی با استفاده از واحدهای اندازه گیری مکعبی می باشد که به آن «لیتر» می گویند.
8- با کمک افراد گروه و بوسیله مکعب هایی که خودشان می سازند با کاغذ و چسب درست می کنند (قاعده ها) و سطوح مختلف آن را بیان کنند.
9- درک مفهوم این که چند وجهی ها نیز قسمتی از اشکال فضایی می باشند را بیان کنند.
روشهای یاددهی – یادگیری «روش تدریس»
روش تلفیقی «بحث و گفتگو – سخنرانی – مشارکتی همیاری – با روش ذهنی»
الف) مرحله اول مرحله ی محسوسات «مجسم» با روش آمیخته پرسش و پاسخ – سخنرانی – نمایشی، بارش ذهنی – بحث و گفتگو
در این مرحله کتاب دانش آموزان بسته است.
ب) در مرحله دوم: نیمه محسوسات (نیمه مجسم) بصورت مکاشفه ای و همیاری دانش آموزان
ج) مرحله مجرد یا ذهنی ارزشیابی پایانی می باشد.
الگوهای تدریس: الگوی مشارکتی (همیاری) فعالیت گروهی نحوه ی تعامل و چینش کلاس: به صورت گروهی

وسایل لازم:
کتاب ریاضی – تخته – گچ – مکعبهای چوبی – لاکی – پلاستیکی – یا مقوایی یا کاغذی – چسب – لیوان، ظرف شیشه ای بزرگ استوانه ای شکل – یک نوار کاغذی – سنگ و فلز – دفتر نمره کلاس – مقوا – کاغذ A4 – کارتهای تشویقی، قوطی شیر سه گوش – جعبه دستمال – کاغذ مکعب مستطیل یا مربع شکل – کبریت – جایزه – ستاره های تشویقی – برای نصب روی عکس گروهها – مدل کلاس و نحوه تعامل و گروه بندی دانش آموزان به سه گروه: بر اساس درس احجام – 1- گروه مربع 2- گروه مستطیل 3- گروه مثلث.
ضمنا بچه ها به سه گروه 5 تایی تقسیم شده اند که یکنفر که کم می باشد خودم به آن گروه 4 نفری می پیوندم.

دانلود تحقیق تاریخچه ریاضیات در چین

نماسازی عددی، محاسبه ریاضی، مقیاسهای شمارش نماد سازی اعشاری سنتی یك نماد برای هر یك از
دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

تحقیق تاریخچه ریاضیات در چین

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تاریخچه ریاضیات در چین

خلاصه ایی از تاریخ ریاضیات در چین
منابع اولیه عبارتند از: «گسترش ریاضیات در چین و ژاپن» اثر Mikami و ریاضیات چینی اثر Li yan و Dushiran تاریخچه زیر را مشاهده نمائید:
1- نماسازی عددی، محاسبه ریاضی، مقیاسهای شمارش
نماد سازی اعشاری سنتی- یك نماد برای هر یك از 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1،100 و 1000 و 10000 و..
بنابراین 2034 نوشته می‌شود با نمادهایی به شكل 2 و 1000و3و10 و4 یعنی دوبار 1000 و 3 بار 10 باضافة 4. كه باز می‌گردد به روش نوشتاری چینی.
• محاسبه با استفاده از تكه های كوچك خیزران بعنوان مقیاسهای شمارش شكل گرفت. شكل قرار گرفتن مقیاسهای شمارش نمایانگر یك روش اعشاری ساده بوده و برای نوشتن عبارات طولانی، عدد صفر نمایانگر یك فاصله بود. ترتیب نوشتن از چپ به راست شبیه روش شمارش عربی در 400 سال قبل از میلاد و یا زودتر بوده.
• جمع: نمادهای شمارش برای دو عدد در پائین قرار می گرفتند و یك عدد بالای دیگری اعداد از چپ به راست با هم جمع می شدند و در صورت نیاز انتقال انجام می‌شد. منها نیز به همین روش.
• ضرب: جدول ضرب 90*9 ضربهای اعداد بزرگ مانند روش ما با نتیجه‌گیری بر مبنای مقیاسهای فیزیكی انجام می‌شد. تقسیمهای اعداد بزرگ مانند روشهای رایج ولی نزدیكتر به روش galley بود.
2- Zhoubi suanjing (بهترین روش محاسبة شاخصها و منحنی های صعودی) (صد سال قبل از میلاد مسیح)
• یكی از تئوریهای منحنی های صعودی راتوصیف می‌كند قبل از آن Han dynasty (206 سال قبل از میلاد مسیح) ریاضی زودتر در كتاب سوزی 213 قبل از میلاد مسیح.
• بیان و كاربرد هندسه فیثاغورثی برای مساحی، ستاره شناسی و غیره. گسترش هندسه فیثاغورثی
• محاسباتی شامل اعداد كسری معمولی
3- نه فصل در مورد هنر ریاضی اثر jiuzhang suanshu (صد سال قبل از میلاد مسیح) گرد آوری ریاضیات بر پایه Han dynasty 249 مسئله در 9 فصل.
كاملترین مرجع مساحی و موثرترین كتاب ریاضیات هینی. گزارشات و تفسیر‌های فراوان.
فصل 1: محاسبه مساحت: مباحث سیستماتیك در مورد الگوریتمهای مورد استفاده در شاخصهای شمارش اعداد كسری شامل alg برای LCM , GCD مساحت اشكال سطح شامل مربع، مستطیل. مثلث، ذوذنقه،دایره و قطاع دایره و قطاع كره دوایر متحد المركز، بعضاً تخمینی و بعضاَ دقیق.
بخشهای 2و3و6 در مورد تناسب، سری ها، توزیع نسبت و ضرایب صحیح بخش 4، روشهای محاسبه سطح و حجم. توضیح روشهای معمول برای محاسبه ریشهای مربع و مكعب می اشد اما نتایج را به كمك محاسبه با نمادهای عددی بدست می آورد.
بخش 5: مشاوره های ساختمانی. حجم مكعب، متوازی السطوح، هرم ناقص هرم سه وجهی، هرم، استوانه، چهارضلعی. مخروط و مخروط ناقص و كره بعضاً تخمینی و بعضاً با 3-Pi
بخش 7: زیادی ها و كسرها: اشكال خطا و اشكال خطا دوگانه.
بخش 8: آرایش مستطیلی: بیان كننده روشهای محاسبه برای حل معادلات 3 مجهولی یا بیشتر. شامل بكارگیری اعداد منفی (مركز برای اعداد مثبت و سیاه برای اعداد منفی) قواعد اعداد صحیح.
بخش 9: مثلث های كامل: كاربرد تئوری فیثاغورث و مثلث های متشابه، حل معادلات درجه ها با توضیح الگوریتم ریشه مربع، تنها معادلات به شكل X2+ax=b با a و b مثبت
Sunzi 4
روشهای كاربردی ریاضی خود را نوشته. شامل «باقیماندة مسائل چینی» یا «مسئله Master Sun» . n را پیدا كرده وقتی كه شما با تقسیم 3 باقیماندة 2 را بدست می‌آورید، با تقسیم بر 5 باقیماندة 3 را بدست می آورید و با تقسیم بر 7 باقیماندة 2 را بدست می آورید. راه حل او: اعاد 40، 63 و 30 را جمع كنید تا به عدد 233 برسید، از عدد 210 كم كنید تا به عدد 23 برسید.

دانلود مقاله تابع متناوب

تابع f را متناوب گوئیم هرگاه وجود داشته باشد به طوری كه كوچكترین مقدار مثبت t را در صورت وجود با T نشان داده و به آن دوره تناوب اصلی تابع گوئیم
دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

مقاله تابع متناوب

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تابع متناوب

تعریف:
تابع f را متناوب گوئیم هرگاه وجود داشته باشد به طوری كه:
كوچكترین مقدار مثبت t را در صورت وجود با T نشان داده و به آن دوره تناوب اصلی تابع گوئیم ( و و t بستگی به x ندارد) به عبارت دیگر در تابع متناوب دوره تناوب عبارت است از كوچكترین مقدار مثبت كه وقتی به متغیر اضافه شود مقدار تابع فرق نكند.
دورة‌ تناوب روی نمودار: قسمتی از نمودار كه بر اساس آن بتوان قسمتهای دیگر را رسم كرد.(الگویی از یك نمودار می‌باشد)
قرارداد:
هرجا صحبت از دوره تناوب می كنیم منظور دوره تناوب اصلی یا كوچكترین دوره تناوب تابع است.
نكته 1: تابع ثابت متناوب است و هر عدد حقیقی می تواند دوره تناوب آن باشد ولی كوچكترین دوره تناوب (دوره تناوب اصلی) ندارد.
نكته 2: در توابع ثابتی كه به طور متوالی و منظم ناپیوسته هستند فاصله دو نقطه انفصال متوالی دوره تناوب اصلی تابع است.
نكته 3:ممكن است مجموع، تفاضل و… دو تابع كه هیچكدام متناوب نیستند متناوب باشد.

دانلود پژوهش در مورد آموزش ریاضی

تفكر درباره میزان توانایی افراد برای یادگیری چیزی نیست اما بسیاری یافته های پژوهشی جدید نشان داده اند توانایی ارتباط دادن اطلاعات جدید با دانش پیشین برای یادگرفتن حیاتی است
دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

پژوهش در مورد آموزش ریاضی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پژوهش در مورد آموزش ریاضی

مقدمه :
تفكر درباره میزان توانایی افراد برای یادگیری چیزی نیست . اما بسیاری یافته های پژوهشی جدید نشان داده اند توانایی ارتباط دادن اطلاعات جدید با دانش پیشین برای یادگرفتن حیاتی است . درك و فهم و یادسپاری یا یادگیری موضوعی كه كاملا ناد آشناست امكان پذیر نیست . برای درك و فهم تكلیفی كه در دست است . داشتن مقداری دانش پیشین ضروری است . امنا داشتن دانش پیش نیاز هم برای اطمینان از رسیدن به نتایج مناسب كافی نیست . بلكه افراد باید دانش پیشین خود را فعال كنند تا بتوانند از آن برای درك و فهم و یادگیری استفاده كنند. پژوهش نشان می دهد دانش آموزان همیشه هم نمی توانند بین مواد جدیدی كه آموزش می بینند و آنچه پیشض تر می دانند ، ارتباط بر قرار كنند . همچنین ، وقتی معلمان ره دانش پیشین یادگیرنده توجه جدی می كنند و آنرا به مثابة نقطة آغازین آموزش به كار می روند ، یادگیری ارتقا می یابد .
در كلاس درس
معلمان می توانند به دانش آموزان برای فعال كردندانش پیشین كمك كنند تا آن را برای انجام تكلیفی كه در دست دارند ، به كار ببرند ، این كار به شیوه های متعددی قابل انجام است :
• برای اطمینان از آن دانش آموزان پیشین ضروری را دارند و نیز برای فعال كردن آن ، معلمان می توانند محتوای درس را قبل از تدریس به بحث بگذارند .
• اغلب، دانش پیشین دانش آموزان كامل نیست یاباورهای نادرست و بدفهمی های بارزی در آن وجود دارد . بنابراین برای معلمان ، تنها دانتن این كه دانش سآموزان بایددانشی در بارة موضوعی كه ارائه می شود داشته باشند ، كافی نیست ، بلكه لازم است ، به تفصیل دانش پیشین دانش آموزان را بررسی كنند تا باورهای نادرست و بدفهمی ها را بشناسند .
• امكان دارد معلمان نیاز داشته باشند ه عقب برگردند تا مواد پیش نیاز فهم را فراهم آورند ، یا از دانش آموزان بخواهند برای آماده شدن كارهایی را انجام دهند .
• معلمان می توانند به شیوه ای سؤال بپرسند كه به دانش آموزانكمك كند بین آنچه می خوانند آنچه پیش تر می دانستند ، ارتباطی بیابند .
• معلمان تأثیرگذار می توانند برای برقراری ارتباطات و فهم روابط به دانش آموزان كمك كنند . آنان می تواننداین كار را از طریق تهیة الگو یا چارچوبی انجام دهند كه دانش آموزان را قادر برای بهبود عملكرد ، آن را به مثابه تكیه گاهی تلاش هایشان به كار گیرند .

اهداف فصل
1- كسب آگاهی دربارة چیستی یادگیری از طریق همیاری ،
2- آشنایی با ساختار یادگیری از طریق همیاری،
3- آشنایی را رش های یادگیری از طریق همیاری ،
4- تبیین مزیت های استفاده از گروه های همیار در بادگیری ،
5- مقایسة یادگیری از طریق همیاری و یادگیری تسلط یاب ،

دانلود آشنایی به راه و روش کسب مجهولات

مجموعه طرق كه انسان را به كشف مجهولات وحل مشكلات هدایت می‌كند مجموعه قواعد كه به هنگام بررسی وپژوهشی واقعیات باید به كار برده شود
دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

آشنایی به راه و روش کسب مجهولات

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

آشنایی به راه و روش کسب مجهولات

اهداف مطالعه روش تحقیق
1-آشنایی به راه وروش كسب مجهولات <- مسئله و مشكل معلوم و مشخص است به دنبال عوامل ایجاد كننده هستیم 2-آشنایی به راه وروش دستیابی به حقایق <- حقیقت برای ما ناشناخته است و به دنبال كشف وبا ایجاد آن هستیم
آشنایی با مسائل ومشكلات موجود در انجام تحقیق
آشنایی به راه وروش های علمی تحقیق ازطریق مطالعه نظری وكسب تجربیات عملی
كسب آمادگی لازم برای انجام یك تحقیق
علم چیست؟ عبارت است از تراكم سیستماتیك اطلاعات ودانستنیها قابل اثبات به عبارت دیگر روش كشف مجهولات از طریق معلومات یا توافق فكری و توافق نظری
اهداف علم
1-فرارفتن از حد توصیف 2-مدرج ساختن ابزار شناخت ورابطه های علی سنجش 3-پایداری پدیده ها 4-تعین رابطه تقدم 5-تعیین تكرارپذیری
1-
2-
3-آنچه از روابط پدیده ها بدست می آید حقیقی است یا خیر
4-علم بدنبال اثبات تقدم علت بر معلول است
5-آیا اگر به نتیجه یك بررسی علمی دست یافتیم در صورت تكرار برسی وآزمون نتایج یكسان بدست می آید
مختصات علم
1-از روش خاص پیروی می‌كند
2-ابطال پذیر است وبدلیل ابزار وفنون جدید وشرایط زمان ومكان جامعه آماری باعث یافته های جدید علمی می‌شود كه علوم قبلی را ابطال می‌كند
3-دارای تكامل طولی و عرضی است پیشرفت های بدست آمده در یك زمینه علمی بدون منسوخ كردن ونفی علوم قبلی گسترش می یابند و از نظر عرفی رشد وتكامل می یابند.( مثال كشف عناصر موجود در طبیعت)
تكامل طولی علم باعث نفی یافته های قبلی میشود(مانند كشف گردش زمین به دور خورشید )
هدف علمشناخت حقیقت است
شیوه های شناخت
1-روش حجیت (تقلید محض) Authortarian mode
از طریق استناد ومراجعه به كسانی كه دارای صلاحیت علمی واجتماعی لازم می باشند بدست می آید ومیزان صلاحیت وارجحیت وشهرت فرد تاثیر بسیاری دارد وا ندیشه چندانی نمی طلبد
روش پررمزوراز mysterical mode
از طریق تاكید بر نیروهای برتر و یا ماوراء طبیعه در حدود شناخت روابط بین پدیده ها بر می آیند
روش منطقی(فردگرایانه)Rationalistic mode
هر چیزی براساس عقل ومنطق قابل شناخت می‌باشد. در این روش روشهای قبلی مردود هستند وهر چه از طریق اندیشه و عقل بدست می آید قابل قبول می‌باشد(دكارت)
روش علمی scintific
در این روش از طریق حس وتجربه واقعیت مسائل روشن وقابل شناخت می‌شوند. و در بین تمام روشها بیشترین استفاده را در شناخت دارد هر چند ممكن است كه از سایر روشهای شناخت به منظور مراحلی از روش تحقیق استفاده شوند ولی در نهایت بایستی از طریق روش علمی تایید شوند
روش –شیوه Metod
دستیابی به نتایج علمی میسر نیست مگر با روش شناسی صحیح
روش(دكارت) راهی است كه برای دستیابی به حقیقت علوم باید پیمود وبه عبارتی مجموعه تدابیر وشیوه هایی است كه برای شناخت حقیقت و بركناری از لغزش به كار برده میشود و به طور كلی به سه چیز اطلاق می‌شود
مجموعه طرق كه انسان را به كشف مجهولات وحل مشكلات هدایت می‌كند
مجموعه قواعد كه به هنگام بررسی وپژوهشی واقعیات باید به كار برده شود
مجموعه ابزار وفنون كه راهبری از مجهولات به معلومات را میسر می‌كند
ویژگیهای روش
1- انتظام پذیر بودن systematic 2-عقلایی بودن Rationalistic
3-روش علمی Emetion 4-واقعیت گرایی Reality
5-شك دستوریMetodcal doobt
1-انتظام پذیر بودن روش ممكن است مجموعه ای از اقدامات مختلف باشد وبایستی تقدم وتاخیر آن رعایت شود ودر غیر این صورت نتیجه ای حاصل نمی شود.
2-عقلایی بودن هر روش منظمی باید بر عقل وفرد منطبق باشد و بنابراین روشهای انتظام پذیر كه ناشی از توهم وتخیلات واحساسات باشد پذیرفتنی نیست
روح علمی هر روش منظم وعقلایی باید دارای روح علمی نیز باشدكه مستلزم شرایطی چون بی طرفی خویشتن دارای صعه صدر وتواضع است.
واقعیت گرایی كشف قوانین درست تا نظریات مطقن باید از مسائلی چون درون كاوی-درون نگری یا شهودگرایی و هر آنچه را كه موجب دوری از واقعیت می‌شود جدایی یابد
شك دستوری در این روش محقق به دنبال پی ریزی روشی است كه بدور از تقلید صرف یا حافظه محض و یا تعقل واندیشه مبتنی بر شك دستوری مقدمه دانش مستقل را فراهم نماید.
قواعد و ویژگیهای تحقیق علمی
قاعده تجاهل یعنی خود را به جهل زدن و پاك نمودن ذهن از هر گونه پیش داوری وكنار گذاشتن كلیه محفوظات كه باعث عدم بی طرفی می‌شود واحساسات وتعصبات را در امر تحقیق دخالت میدهد
عینیت گرایی هر آنچه را می بینیم ملاك عمل قرارداده و حتی الامكان در جمع آوری اطلاعات به روش علمی استفاده نماییم و از روش ذهنی تنها در تبیین استدلالها و تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری مطالب استفاده كنیم
تحدید مصادیق ( محدود كردن) مشخص نمودن حدود یك مسئله جهت جلوگیری از دخالت عوامل خارجی باید موضوع مورد بررسی را به كوچكترین اجزا ممكن تجزیه نمود و

حدود هر مورد را مشخص نماییم این امر باعث می‌شود تا عوامل خارجی درامر تحقیق دخالتی نداشته باشند از طرفی امكان سنجش واندازه گیری آن فراهم شود.
به هم پیوستگی در قاعده به هم پیوستگی محقق باید در تجزیه وتحلیل وتصمیم گیری اصل كلیت را در نظر داشته باشد وبا توجه به ارتباط بین امور آنها راتجزیه وتحلیل كند و چنانچه جزئیات موضوعی به صورت منفرد ومجزا مورد مطالعه قرار گیرد باید در نهایت تاثیرات متقابل آن با دیگر اجزاء مورد بررسی قرارگیرد مانند بررسی ابعاد و اجزا ساختار سازمانی به صورت جزیی و بعد تجزیه وتحلیل آن با دیگر اجزا مورد بررسی قرار گیرد مانند بررسی ابعاد و اجزا ساختار سازمانی به صورت جزیی و بعد تجزیه وتحلیل آن در یك قالب كلی وپیوسته
افزایشی بودن نتایج حاصل از تحقیقات علمی باید اطلاعات جدیدی به دانش بشری اضافه كند وموجب گسترش مرزهای آن گردد بنابراین سازمان دهی و بیان مجدد دانسته های قبلی نمی تواند تحقیق علمی محسوب شود.
تجربی بودن وجود امكان آزمایش علمی و عینی فرضهای ذهنی در مقابل واقعیات است
نظم داشتن در تحقیق علمی باید از روشهای سیستماتیك ومنظم بهره جست
تحقیق طلبی محقق باید در حوضه مورد تحقیق ومطالعه از آگاهی ودانش نسبی برخوردار باشد
تعمیم پذیری نتایج حاصل از تحقیق باید قابلیت عمومیت دادن آن به جامعه آماری را داشته باشد

دانلود انسان اولیه چگونه می شمرد؟

در آغاز، انسان اولیه برای نشان دادن عدد مورد نظر خود از زبان اشاره استفاده می كرد شاید به ببری كه كشته بود یا به سر نیزة همسایه اش اشاره می كرد
دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

انسان اولیه چگونه می شمرد؟

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

انسان اولیه چگونه می شمرد؟

در آغاز، انسان اولیه برای نشان دادن عدد مورد نظر خود از زبان اشاره استفاده می كرد. شاید به ببری كه كشته بود یا به سر نیزة همسایه اش اشاره می كرد. یا شاید از انگشتانش برای نشان دادن عدد استفاده می كرد. سه انگشت دست معنی» سه« می داد، خواه سه نیزه یا سه ببر دندان دشنه ای، یا سه غار یا سه سر نیزه.
می دانیم كه در زندگی روزمره» عدد« كلمه یا نشانه ای است كه بر مقدار و تعداد معینی دلالت می كند.اما لازم نیست آنچه را كه ما درباره اش گفتگو می كنیم، مشخص كند. مثلاَ» سه« یا» 3« می تواند یه معنی سه هواپیما، سه قلم یا سه كتاب باشد.
در ابتدا، انسان اولیه می توانست تا دو بشمارد.امروزه هنوز در جهان، قبایلی ابتدایی مانند بومیان بدوی استرالیا» ابورجین« ها وجود دارند كه فقط سه عدد می شناسند:یك،دو و بسیار. اگر یك نفراز این قبیله سه عدد بومرانگ(*) یا بیشتر داشته باشد، برای شمارش آن فقط عد بسیار را به كار می برد. البته بیشتر انسانهای اولیه تا ده، یعنی مجموع تعداد انگشتان دستان می شمردند. بعضی فقط تا 20 یعنی مجموع تعداد انگشتان دست و پایشان می شمردند.
هنگامی كه با انگشتان دست شماره می كردند، تفاوتی نمی كند كه از انگشت كوچك دست یا از انگشت شست شروع كنید. اما بین برخی از اقوام برای این كار قاعده هایی وجود داشت. مثلاَ» زونی« ها (قبیله ای از سرخپوستان آمریكای شمالی) شمردن را از انگشت كوچك دست چپ شروع می كردند.یا سرخپوستان اتوماك آمریكای جنوبی شمردن را با انگشت شست آغاز می كردند.
آدمی چون متمدن تر شد، از تركه چوب، ریگ و گوش ماهی برای نمایش اعداد استفاده می كرد.آنها سه تركه یا ریگ را در كنار هم ردیف می كردند كه معنی»سه«را برساند. عده ای باایجاد شیار هایی بر روی چوب یا گره هایی كه به یك طناب می زدند منظورشان را از عددی كه می خواستند بیان كنند
می رسانیدند. به این ترتیب همیشه چوبخط یا طناب حساب را با خودشان همراه داشتند یا آن را جایی حفظ می كردند.
انسان از چه وقتی ارقام عددی را به كار برد؟
تا آنجا كه بر ما معلوم است در حدود 3000 سال پیش از میلاد، مصریان قدیم و مردمان بین النهرین (سرزمین بین دجله و فرات در عراق امروز) علاماتی برای نوشتن اعداد داشتند. این مردمان با آنكه بسیار دور از هم می زیستند،هر یك مستقلاَ موفق به اختراع یك رشته از ارقام شدند. ارقام سادة آنها چون 1،2و3 المثنای چوب و چوبخط انسانهای نخستین بود. جالب اینجاست كه در بسیاری از دستگاههای ارقام كه در سراسر جهان كشف شده است رقم 1 به شكل یك خط كوتاه (مانند یك چوب)یا به شكل یك نقطه (مانند ریگ) نوشته می شد.
مردم باستان اعداد را چگونه می نوشتند؟
مصریان باستان ارقام را روی پاپیروس می نوشتند. پاپیروس نوعی كاغذ بود كه از نی نیزارهای كناره رود نیل تهیه می شد، یا آنها را روی كوزه ها نقش می كردند یا بر دیوارهای معبدها و هرمهایشان می كندند.
بابلیها از سومریها آموختند كه چگونه ارقام را بر لوحه های گلی بنویسند.
چینیهای قدیم با مركب و قلم خیزران یا قلم پر بر روی پارچه می نوشتند. مایاهای آمریكای مركزی، بی آنكه با دیگر تمدنهای دنیا ارتباط داشته باشند، یكی از جالبترین دستگاهای عددی را به وجود آوردند. آنها برای نمایش ارقام فقط از سه علامت استفاده می كردند، یك تقطه. ، یك خط مستقیم ـ ، . یك شكل بیضی .

دانلود پاورپوینت جزوه درسی برنامه سازی پیشرفته به زبان C

ویژگیهای بارز زبان C C یک زبان ساختیافته است C زبان برنامه‌نویسی سیستم است C یک زبان قابل حمل است C زبانی قابل انعطاف و قدرتمند است
دسته بندی سی ++c
فرمت فایل ppt
حجم فایل 260 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 240

پاورپوینت جزوه درسی برنامه سازی پیشرفته به زبان C

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پاورپوینت جزوه درسی برنامه سازی پیشرفته به زبان C

مقدمه و معرفی درس
برنامه‌سازی پیشرفته:
بیان مفاهیم پیشرفته برنامه‌سازی با استفاده از زبان C
انواع داده‌های اصلی
int
float
double
char
void
boolean ?!!
عملگرها
محاسباتی
رابطه‌ای
منطقی
بیتی
ساختار یک برنامة ساده
و
….

دانلود بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم

فرآیندهای استخراج مقدار زیادی انرژی مصرف می كنند كه اغلب از احتراق سوخت های فسیلی تامین می گردد
دسته بندی معدن
فرمت فایل doc
حجم فایل 2659 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122

بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم

فروشنده فایل

کد کاربری 15

فرآیندهای استخراج مقدار زیادی انرژی مصرف می كنند كه اغلب از احتراق سوخت های فسیلی تامین می گردد. این سوخت ها تجدید ناپذیر بوده و محدودیت های تولید و مصرف آن در فرآیندهای مورد نظر ، ضرورت های حیاتی و گریز ناپذیر ، بهینه كردن مصرف آن را ایجاد می كند. ازسوی دیگر مشكلات ناشی از آلوده سازی محیط ، رعایت مسائل زیست محیطی و شرایط و تعهدات بین المللی لازم می باشد. مصرف بی رویه سوخت های فسیلی و عدم رعایت استانداردهای جهانی می تواند عرصه زندگی را برای انسان این عصر هرچه بیشتر تنگ نماید. به همین منظور در این مقاله ابتدا فرآیند استخراج آلومینیوم به اختصار بیان شده و بعد الودگی و مسائل زیست محیطی مرتبط با این فرآیند مورد بحث قرار می گیرد.

آلومینیوم یكی از فلزات پر مصرف و استراتژیك می باشد. این فلز پس از آهن با تولیدی در حدود 17 ملیون تن در سال بالاترین تولید جهانی فلزات را دارد. روش های تولید آلومینیوم را می توان در پنج روش مختلف گنجاند و بررسی كرد. ولی در حال حاضر آلومینیوم از الكترولیز ملح مذاب اكسید آن ( آلومین ) بدست می آید. با وجود آنكه آلومینیوم سومین عنصر فراوان پوسته زمین ( پس از اكسیژن و سیلیسیوم) است و مقدار آن در پوسته زمین 8.8% است. ولی تنها منبع اقتصادی برای تولید اكسید آلومینیوم (Al2O3) ، سنگ معدنی به نام بوكسیت می باشد. بوكسیت یك كانی نبوده و مینرال های آن بوهمیت و ژیپست است. بوكسیت از نظر عیار 50 تا 60 درصد آلومینا(Al2O3) داردو مهمترین ناخالصی های آن Fe2O3, SiO2, Tio2 می باشند.

فهرست مطالب

چکیده1

استخراج و آماده سازی بوكسیت 2

تولید Al2O3خالص3

مقدمه5

اهداف و منافع ارزیابی اثرات زیست محیطی6

قوانین مقررات مرتبط با پروژه های ارزیابی در ایران8

فصل اول9

چکیده غیر فنی 9

هدف از اجرای پروژه و لزوم انجام آن:10

فصل دوم18

تشریح پروژه18

فصل سوم23

مراحل آماده سازی و اقدامات زیربنایی23

مراحل آماده سازی زمین,ساخت,احداث ونصب تجهیزات24

فصل چهارم30

آلاینده ها و پسماندهای پروژه در فاز ساخت و ساز31

فصل پنجم36

خطرات , سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح36

فصل ششم49

تشریح وضعیت محیط زیست در محل احداث49

پروژه واحد تولید آلومینیوم جاجرم49

تعیین محدوده مطالعاتی و نمایش آن روی نقشه50

فصل هفتم80

پیش بینی آثار مثبت و منفی پروژه احداث واحدتولید آلومینیوم جاجرم بر محیط زیست منطقه

پیش بینی آثار مثبت و منفی پروژه بر محیط زیست منطقه

اثر بر محیط فیزیکی

اثر بر اقلیم

اثر بر زمین و خاک

اثر بر اکولوژیکی

اثر بر کاربری اراضی و توامندی های محلی

اثر بر چشم اندازهای طبیعی

اثر بر خطرات و سوانح

فصل هشتم99

شیوه های پیشگیری, کاهش و کنترل99

مدیریت و پایش زیست محیطی پروژه 100

کیفیت هوا113

کمیت و کیفیت آب های زیر زمینی113

بافت و ساختار خاک114

منابع 118

دانلود پاورپوینت جزوه درسی پیام نور درس ++C

C که از نسل C است، تمام ویژگی‌های C را به ارث برده است اما برتری فنی دیگری هم دارد C اکنون «شی‌گرا» است
دسته بندی سی ++c
فرمت فایل ppt
حجم فایل 907 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 567

پاورپوینت جزوه درسی پیام نور درس ++C

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پاورپوینت جزوه درسی پیام نور درس ++C

زبان C یک زبان همه منظوره است. دستورالعمل‌های این زبان بسیار شبیه عبارات جبری و نحو آن شبیه جملات انگلیسی می باشد. این امر سبب می‌شود که C یک زبان سطح بالا باشد که برنامه‌نویسی در آن آسان است
++C که از نسل C است، تمام ویژگی‌های C را به ارث برده است. اما برتری فنی دیگری هم دارد: C++ اکنون «شی‌گرا» است. می‌توان با استفاده از این خاصیت، برنامه‌های شی‌گرا تولید نمود. برنامه‌های شی‌گرا منظم و ساخت‌یافته‌اند، قابل روزآمد کردن‌اند، به سهولت تغییر و بهبود می‌یابند و قابلیت اطمینان و پایداری بیشتری دارند.
جلسه اول: «مقدمات برنامه‌نویسی با C++»
جلسه دوم: «انواع اصلی»
جلسه سوم: «انتخاب»
جلسه چهارم: ‹‹تكرار»
جلسه پنجم: «توابع»
جلسه‌ ششم: « آرایه‌ها»
جلسه هفتم: «اشاره‌گرها و ارجاع‌ها»
جلسه‌ هشتم: «رشته‌های‌ كاراكتری و فایل‌ها در ++Cاستاندارد»
جلسه نهم: «شیئ‌گرایی»
جلسه‌ دهم: «سربارگذاری عملگرها»
جلسه یازدهم: «تركیب و وراثت»

دانلود کاربرد توابع lingo و to در ریاضیات

برای آوردن یك فایل دسته ای LINGO ، به منظور انجام خودكار عملیات مورد استفاده قرار میگیرد
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

کاربرد توابع lingo و to در ریاضیات

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

کاربرد توابع lingo و to در ریاضیات

برای آوردن یك فایل دسته ای LINGO ، به منظور انجام خودكار عملیات مورد استفاده قرار میگیرد. یك مثال از فایل Take در LINGO بصورت زیر میباشد:
MODEL:
! Design a box at minimum cost that meets area. Volume, marketing and aesthetic requirements:
[COST] min=2*(.05*(d*w+d*h)+I*w*h);
[SURFACE] 2*(h*d+r*w+d*w)>=888;
[VOLUME] h* d*w>=1512;
!These two enforce aesthetics:
[NOTNARRO] h/w=.518;
! Mardeting requires a small footprint:
[FOOTPRNT] d*w<=252;
@GIN (d);
@GIN (w);
@GIN (h);
END
! DIVERT The solution to BOXSOLN.TXT;
DIVE C:\MYDIR\BOXSOLN.TEX
!SOLVE the model;
GO
! Close the file BOXSOLN.TXT;
RVRT
در نتیجه‌ی استفاده از این فایل دسته ای، متغیرهای W,d,h مدلی كه در حافظه قرار داشته باشد، عدد صحیح خواهد شد. سپس با راه حلی كه در پنجره‌ی گزارش‌ها نمایش داده می‌شود و راه حل با عنوان فایل BOXSOLN.TXT ذخیره می شود.

Import LINGO File … F12
برای باز كردن فایلی است كه شامل یك مدل LINDO (در قالب LINDO TAKE ) می‌باشد. قرار می‌گیرد و غیره. (با این همه، در صورت بروز خطا، پیغام خطای 97 یا 98 ظاهر خواهد شد).
مدل تغییر یافته، در یك پنجره‌ی جدید با همان عنوان فایل اصلی ظاهر می شود و سپس می‌تواند به عنوان یك فایل LINGO حل شود.
EXIT F10
برای خارج شدن از محیط LINGO استفاده می‌شود.

منوی EDIT
Undo Ctrl+Z
برای لغو آخرین كار انجام شده بكار می رود.
Cut Ctrl+x
برای پاك كردن متن انتخاب شده و انتقال آن به حافظه بكار می‌رود.
Copy Ctrl+C
برای كپی كردن متن انتخاب شده به حافظه بكار می‌رود.
ASTE Ctrl+V
برای چسباندن متن موجود در حافظه در مكان مشخص شده بكار می‌رود.
Clear Del
برای پاك كردن متن انتخاب شده (بدون قرار دادن آن در حافظه) بكار می‌رود.
FIND/REPLACE… Ctrl+F
برای جستجو در پنجره‌ی فعال در مورد متنی كه در قسمت «Find What» نوشته می‌شود – بكار می رود. با كلیك كردن روی Find next در جعبه ارتباطی Find/Replace می‌توان نمونه‌ی دیگری را در متن جستجو نمود.
برای جایگزین كردن متنی كه در قسمت «Replace» نوشته می‌شود، با كلیك كردن روی «Replace» عمل جایگزینی یكی‌یكی انجام می شود. با كلیك كردن روی «Replace All» جایگزینی به طور یكجا انجام می‌شود. فعال كردن «match Case» باعث می‌شود كه بین حروف كوچك و بزرگ تفاوت قائل شود.
Go To LINE…Ctrl+T
برای دادن شماره خطی كه شما مایلید به آن بروید كاربرد دارد. اگر عددی بزرگتر از شماره خط‌های موجود بدهید، به آخر خط خواهید رفت.
Match Parenthesis Ctrl+P
برای پیدا كردن پرانتزهای باز و بسته‌ی كه با هم متناظرند، بكار می‌رود.


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است