امکانات سمینو

رایگان و بدون کارمزد!

کارمزد بلیت فروشی رویدادها در سمینو؛ رایگان است و هیچ کارمزدی از شما دریافت نمی‌شود!

زیرساخت اقتصادی و پایدار

فقط با پرداخت هزینه‌ی زیرساخت؛ وبیناری اقتصادی تا ۱۰۰۰ کاربر همزمان برگزار می‌کنید!

بدون نیاز به نصب نرم افزار

برای حضور در وبینارهای سمینو؛ نیازی به نصب هیچ اپلیکیشن و نرم افزار جانبی نیست!

صدور گواهی حضور

حضور و غیاب سیستمی شرکت‌کنندگان و صدور گواهی حضور پس از اتمام وبینار!

ضبط آسان وبینار

امکان ضبط وبینار؛ بدون نیاز به نرم افزار جانبی و تنها با یک کلیک جهت فروش فیلم وبینار!

آزمون و نظرسنجی

برگزاری کوییز و نظرسنجی حین رویداد؛ با هدف ارزیابی میزان یادگیری و تعامل کاربران!

گفتگوی گروهی و خصوصی

کاربران می‌توانند حین رویداد به صورت گروهی و یا خصوصی با یکدیگر گفتگو کنند.

تخته‌ی هوشمند

آموزش مؤثر با استفاده از تخته‌ی هوشمند به همراه قابلیت ارائه دسترسی به دیگر کاربران!